Vypracovanie prevádzkových 
 predpisov smerníc
 
 

Prevádzkovatelia vyhradených zdvíhacích a tlakových zariadení a motorových vozíkov

sú povinní v z mysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a STN 26 8805 zaistiť vypracovanie prevádzkových predpisov.

 
Pre túto oblasť ponúkam vypracovanie nasledujúcich vnútropodnikových smerníc:
 
1. Dopravno - prevádzkové poriadky motorových vozíkov
2. Prevádzkové poriadky zdvíhacích zariadení
3. Prevádzkové poriadky kotolní, tlakových nádob stabilných a kompresorovní.
 
Ako súčasť týchto predpisov vypracujem aj zoznam zariadení vrátane plánu kontrol, prehlidok a skúšok tak, ako to nariaďuje vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

 

 

 

 

 

Kontakty

 

 

 

 

Zdeněk Čužna |   IČO:  11861568 |   DIČ:  1029082890 |    IČ DPH:   SK1029082890

 Kmeťova 4, 949 01 Nitra

 

  Tel.:  00420 37/ 773 36 66 |    Mobil:   0905 472 696 |    E-mail:   zdenekc@stonline.sk

 

 

Prevádzková doba
 
Po.: 07:00 - 18:00 | Ut.: 07:00 - 18:00 | St.: 07:00 - 18:00 | Št.: 07:00 - 18:00 | Pi.: 07:00 - 18:00
So.: dojednané akcie | Ne.: dojednané akcie

 © 2015 |  MarkeThink, s.r.o.  |  OnlineZoznam.sk  |  OnlineVizitky