Výchova a vzdelávanie 
 

ZÁKONNÉ PODMIENKY NA VÝKON VZDELÁVANÍ

V zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. je jednou zo základných povinností zamestnávateľa, ale aj samostatne zárobkovo činnej osoby, dodržať podmienky kvalifikácie pracovníkov na obsluhu zariadení.

Rozsah vzdelávania a podmienky pre výkon vzdelávania stanovujú zákonné predpisy a technické normy. Jednou z podmienok vzdelávacej firmy je vykonávanie vzdelávania na základe oprávnenia, vydaného Národným inšpektorátom práce a postupom podľa schváleného projektu.
 

 


 


Som držiteľom oprávnenia na vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach:


 

 ZDVÍHACIE ZARIADENIA                                                                                                                                                                                           

 

Žeriavnik a obsluha zdvíhacích zariadení (oprávnenie NIP e.č. VVZ-000030-06-03.2)
Viazač bremien (oprávnenie NIP e.č. VVZ-000031-06-03.4)
Obsluha pohyblivých vysokozdvižných plošín (oprávnenie NIP e.č. VVZ-000030-06-03.2)

 

 TLAKOVÉ ZARIADENIA                                                                                                                                                                                             

 

Obsluha tlakových nádob stabilných a kuriči na obsluhu kotlov V. triedy (oprávnenie NIP e.č. 000029-06-02.2)

 

 MOTOROVÉ VOZÍKY                                                                                                                                                                                                  

 

Obsluha motorových vozíkov (oprávnenie NIP e.č. 000032-06-06.1, súčasne som držiteľom certifikátov inštruktora a sk. komisára č. IR 178 a ZK 362 CO ČSMM-L)

 

 STAVEBNÉ STROJE                                                                                                                                                                                                   

 

Obsluha stavebných - zemných strojov (oprávnenie NIP e.č. 000036-06-08.1)

 

 DRUHY VZDELÁVANÍ                                                                                                                                                                                                 

 

1.  Základné kurzy pre získanie osvedčenia príslušnej odbornosti

2.  Opakované školenia - obnova znalostí podľa odborných predpisov.

Intervaly sú stanovené odbornými predpismi a prevádzkovými smernicami. 

Príklady intervalov opakovaných školení:

Obsluha motorových vozíkov ... 12 mesiacov

Obsluha zdvíhacích zariadení, viazači bremien ... 1 rok

Obsluha tlakových zariadení ... max. 2 roky

Obsluha stavebných strojov ... max. 24 mesiacov

3.  Aktualizačná odborná príprava (AOP) - obnova platnosti preukazu v zmysle zákona o BOZP.

Interval AOP je stanovený na najviac 5 rokov od vydania preukazu alebo absolvovania poslednej AOP. Ak pracovník neabsolvuje AOP v stanovenej lehote, preukaz stráca platnosť a nie je možné ho obnoviť.

 

 REALIZÁCIA VZDELÁVANÍ                                                                                                                                                                                        

 

1.  Na učebni v Nitre

Realizujem najmä viacdňové kurzy (obsluha motorových vozíkov, obsluha pracovných plošín, obsluha zemných strojov, žeriavnik).

2.  U zákazníka

Vykonávam najmä školenia opakované a aktualizačné odborné prípravy. Všetky potrebné pomôcky si donesiem.

Pri dostatočnom počte účastníkov je možné uskutočniť u zákazníka aj základný kurz.  Časové podmienky a vybavenie učebne je nutné prejednať vopred.

 

 

 

 

 

Kontakty

 

 

 

 

Zdeněk Čužna |   IČO:  11861568 |   DIČ:  1029082890 |    IČ DPH:   SK1029082890

 Kmeťova 4, 949 01 Nitra

 

  Tel.:  00420 37/ 773 36 66 |    Mobil:   0905 472 696 |    E-mail:   zdenekc@stonline.sk

 

 

Prevádzková doba
 
Po.: 07:00 - 18:00 | Ut.: 07:00 - 18:00 | St.: 07:00 - 18:00 | Št.: 07:00 - 18:00 | Pi.: 07:00 - 18:00
So.: dojednané akcie | Ne.: dojednané akcie

 © 2015 |  MarkeThink, s.r.o.  |  OnlineZoznam.sk  |  OnlineVizitky