Odborné prehliadky a skúšky,
 technické prehliadky
  
 

V zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. je prevádzkovateľ vyhradených technických zariadení povinný zaistiť vykonávanie pravidelných kontrol na týchto zariadeniach. Podmienky sú stanovené v platných odborných predpisoch.
 

 OBLASŤ ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ                                                                                                                                                                           

 
U zdvíhacích zariadení sa vykonávajú:
 
1. Odborné prehliadky a skúšky (tzv. bývalé revízie) -  intervaly stanovuje vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.                              
 
2. Prehliadky technického stavu - podmienky určuje STN 27 0143. Tieto kontroly sa vykonávajú v mezidobí odborných prehliadok a skúšok.
 
3. Kontroly viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov - podmienky a intervaly sú stanovené v TP výrobcov  a  technických normách.           
 
Na vykonávanie činnosti som držiteľom oprávnenia č. 130/2008-ZZ-S-Aa,b,h, Ba,b,c,e,f,h,i).
Toto oprávnenie sa vzťahuje na žeriavy, zdvíhadlá, kladkostroje, pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny a zvisle posuvné brány.
 

 OBLASŤ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ                                                                                                                                                                           

 
U tlakových zariadení sa vykonávajú:
 
1. Vonkajšie a vnútorné odborné prehliadky, skúšky tesnosti a tlakové skúšky tlakových nádob stabilných a kotlov
 
2. Odborné prehliadky nízkotlakových a teplovodných kotolní
 
Podmienky sú stanovené vo vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a príslušných technických normách, najmä STN 69 0012.
 
Na vykonávanie činnosti som držiteľom oprávnenia č. 496I2008-TZ-S-Ab1,b2 Ba1,b1,b2)
Rozsah obsahuje tlakové nádoby stabilné, nízkotlakové a teplovodné kotly a kotolne.
 

 OBLASŤ MOTOROVÝCH VOZÍKOV                                                                                                                                                                           

 
Motorové vozíky spadajú do oblasti všeobecnej bezpečnosti práce a povinnosť vykonávania pravidelných technických kontrol je stanovená európskou normou STN ISO 3691+Amd1.
 
Povinnosť sa vzťahuje na všetky druhy vozíkov s motorovým pohonom jazdy (plošinové, nízkozdvižné i vysokozdvižné).
 
U týchto kontrol je stanovený interval všeobecne na 1 rok.
 
K vykonávaniu kontrol motorových vozíkov som oprávnený osvedčením inštruktora MV č. 264 a certifikátom ČSMM-L č. IR 178, ZK 362).

 

 

 

 

 

Kontakty

 

 

 

 

Zdeněk Čužna |   IČO:  11861568 |   DIČ:  1029082890 |    IČ DPH:   SK1029082890

 Kmeťova 4, 949 01 Nitra

 

  Tel.:  00420 37/ 773 36 66 |    Mobil:   0905 472 696 |    E-mail:   zdenekc@stonline.sk

 

 

Prevádzková doba
 
Po.: 07:00 - 18:00 | Ut.: 07:00 - 18:00 | St.: 07:00 - 18:00 | Št.: 07:00 - 18:00 | Pi.: 07:00 - 18:00
So.: dojednané akcie | Ne.: dojednané akcie

 © 2015 |  MarkeThink, s.r.o.  |  OnlineZoznam.sk  |  OnlineVizitky